Capturing life's precious moments

Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden. 

Prijzen op de website zijn richtprijzen en kunnen op elk moment worden aangepast, voor de correcte prijs gelieve ons hiervoor te contacteren.

De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. 

Offerte

Voor elke opdracht worden een offerte overhandigd welke 15 dagen geldig is. CP PhotoCreations verbindt er zich toe gedurende deze periode voor de gekozen datum van de eventuele opdracht, geen andere opdracht te aanvaarden. Na het verstrijken van deze periode behoudt CP PhotoCreations het recht om andere opdrachten te aanvaarden op het door u gewenste tijdstip.

Boeken van een opdracht

De boeking is pas definitief na bevestiging van CP PhotoCreations en betaling van het voorschot zoals overeengekomen op de offerte.

Verplaatsing van de opdracht

Mocht de opdracht om redenen van overmacht of het weer niet kunnen doorgaan kan deze verplaatst worden naar een latere datum mits ons hiervoor voldoende op voorhand te hebben geïnformeerd, zo niet worden dezelfde kosten aangerekend als bij het annuleren van de opdracht.

Annuleren van de opdracht

Kosteloze annuleren is mogelijk tot 2 weken voor de opdracht en met gegronde redenen. Het voorschot wordt dan integraal teruggestort.

Als u later annuleert wordt 50% in rekening gebracht. 

Wanneer de opdracht niet kan doorgaan op de dag zelf doordat u niet komt opdagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Betalingen

  • 20% van het totale bedrag van de offerte dient betaald te worden bij bestelling van de opdracht
  • 30% van het totale bedrag van de offerte dient betaald te worden 1 week voor aanvang van de opdracht
  • Het saldo 50% is betaalbaar na ontvangst van de factuur, deze wordt opgemaakt na uitvoering van de opdracht en goedkeuring van de foto’s

Bij niet betaling of niet tijdige betaling van de factuur behoudt CP PhotoCreations het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van nog openstaande facturen.

Bij niet betaling van de factuur heeft CP PhotoCreations het recht om vordering ter incasso aan derden te overhandigen en staat u in voor de eventuele kosten hieraan verbonden en ook de gerechtskosten.

Aansprakelijkheid

CP PhotoCreations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële of immateriële schade veroorzaakt tijdens de opdracht, hetzij in de studio, hetzij op locatie.

De opdracht

Het totaal aantal foto’s en het resultaat van de opdracht kan niet vooraf worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren.

De originele onbewerkte foto’s (RAW-bestanden) blijven eigendom van CP PhotoCreations en kunnen door u nooit opgevraagd of bekeken worden.

CP PhotoCreations selecteer met zorg de juiste foto’s die aan de gewenste kwaliteiten voldoen en zal deze na bewerking en grondige controle aan u overhandigen. Het bekomen van alle bestanden is niet mogelijk.

CP PhotoCreations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies van de digitale bestanden. Alle digitale bestanden worden op 3 verschillende locaties bewaard, maar ook deze zijn onderhevig aan eventuele problemen.

Klachten

Klachten over de dienstverlening dienen door u binnen de 5 werkdagen na de opdracht of ontvangst van het beeldmateriaal gemeld te worden.

CP PhotoCreations kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan het materiaal bij verzending via de post.

Auteursrechten

De fotografische creaties door CP PhotoCreations zijn onderhevig aan auteursrechten: deze blijven eigendom van de fotograaf en CP PhotoCreations.

Bij volledige betaling van de opdracht koopt u het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Wenst u de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden dient hiervoor uitdrukkelijke toestemming te worden gevraagd aan CP PhotoCreations. Bij toegestaan commerciële gebruik dient ten alle tijde CP PhotoCreations en de fotograaf vermeld te worden.

Bij niet naleven van bovenste punten zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden, de kosten hiervoor vallen integrale ten uwe laste.

Privacy

CP PhotoCreations verbindt er zich toe nooit persoonlijke gegevens door te geven aan derden of bekent te maken. 

Bij ondertekening van de opdracht kan u:

  • Toestemming geven aan CP PhotoCreations om de foto’s publiekelijk te delen
  • Toestemming geven aan CP PhotoCreations om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden
  • Toestemming geven aan CP PhotoCreations om de foto’s te gebruiken voor deelname aan wedstrijden

Mocht u hier later op terug willen komen dan kan dit door dit schriftelijk mee te delen tijdens of voor de opdracht.